Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním roce 2020/21

17. prosinec 2020
Český jazyk a cizí jazyky
Autor článku: Národní pedagogický institut České republiky
Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním roce 2020/21

Na konci listopadu uspořádal NPI ve spolupráci s MŠMT, Zastoupením Evropské komise v Praze a za přispění Evropského centra pro moderní jazyky v Grazu a podpory zahraničních jazykových institutů již 9. ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, letos online, pod názvem Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním roce 2020/21.

Letošní ročník online konference byl zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí učitelů cizích jazyků s ohledem na jarní a současné distanční vzdělávání ve školách, a také na aktuality a novinky ve výuce cizích jazyků. Cílem bylo pokud možno co nejvíce reagovat na aktuální téma výuky na dálku, změny v organizaci maturitní zkoušky z cizího jazyka a podporu žáků v odborných školách.

Důraz byl kladen na sdílení dobré praxe, kdy učitelé inspirují učitele a sdílejí tipy na top online výukové programy, zdroje a aktivity. Byla představena nová sekce webové stránky Evropského centra pro moderní jazyky v Grazu, která se cíleně věnuje podpoře a zkvalitnění online výuky cizích jazyků s názvem Pokladnice nápadů pro rodiče, žáky a učitele cizích jazyků a následně další aktivity Centra věnované učitelům.

Aktuality byly zaměřené na měnící se podobu maturitní zkoušky z cizího jazyka v letošním roce. Byl představen dlouhodobý, v letošním roce končící projekt MŠMT zaměřený na podporu výuky cizích jazyků na středních odborných školách pomocí výukových videí, včetně zkušeností pilotních škol.

Záznam konference

Program konference

Podrobný program konference naleznete zde: Program konference

Prezentace

Sarah Breslin: Prezentace ECML – poskytování další podpory členským státům během krize; viz Breslin prezentace

Klára Těšíková: Zábavná interaktivní komunikace v online výuce cizích jazyků; viz Těšíková prezentace

Tomáš Klinka: Virtuální cesty pro výuku jazyků; viz https://padlet.com/tomasklinka/VRprojazyky

Soňa Novotná Knotková: Hodnocení písemného projevu, jeho objektivita, srovnatelnost a reliabilita; viz Novotná Knotková prezentace

Martina Dočekalová: Hodnocení písemných prací žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky; viz Dočekalová prezentace

Alena Kramlová: Podpora výuky odborného cizího jazyka v projektech výzvy OP VVV Budování kapacit pro rozvoj školy II.; viz

https://www.podporaucitelum.cz/puc/kontakty

Gabriela Juránková: Projekt S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání; viz Juránková prezentace

 

Ostatní prezentace naleznete v přiložených souborech. Poznámka: Pro stáhnutí prezentací ve formátu PPT použijte funkci Stáhnout vše.

Přiložené soubory

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npi.cz