Výzva pro zájemkyně a zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

9. listopad 2020
Autor článku: MŠMT
Výzva pro zájemkyně a zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín do 22. února 2021.

Podmínky studia:

 • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
 • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
 • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
 • učebnice jsou k dispozici bezplatně.

Koncepce vzdělávání:

 • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;
 • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
 • část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;
 • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny;
 • maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;
 • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Přijímací řízení:

 • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
 • zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín, do 22. února 2021;
 • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 16. – 17. března 2021.

 

Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.