Výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

20. březen 2020
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: MŠMT
Výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že i nadále probíhá přijímání přihlášek žáků/žákyň do  výběrového řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 29. května 2020.​

Podmínky studia

 • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
 • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
 • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
 • učebnice jsou k dispozici bezplatně;
 • kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.

Koncepce vzdělávání

 • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;
 • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
 • část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;
 • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny;
 • maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;
 • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Přijímací řízení

 • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
 • do 29. května 2020 musí doručit uchazečky/uchazeči své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín;
 • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 16. – 17. června 2020 (termín může být ještě dodatečně změněn).

Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.