Výzva k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve ZK

26. květen 2020
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Radim Sukop
Výzva k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve ZK

Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Každoročně vyhlašovaná výzva k předkládání nominací a následné ocenění vybraných pracovníků je jedním ze způsobů, jak ocenit dlouhodobou a kvalitní činnost těchto dobrovolných pracovníků, kteří bez nároku na odměnu, věnují svůj volný čas dětem a mládeži.

Předložení nominací je možné učinit do 26. 6. 2020 do 13:00 hodin některým z uvedených způsobů v textu Výzvy.

Případné další informace oslovte kontaktní osoby:

Ing. Anna Fenyková, e-mail: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 757
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 748