Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

11. duben 2022
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, která je zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let.

Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM.

Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti: Ing. Tereza Humlová vyzvy.ukrajina@msmt.cz