Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

27. červenec 2022
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 28. 7. 2022 ve 12:00.
Žádost musí být podána nejpozději do 15. 9. 2022.

Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Masár, vyzvy.ukrajina@msmt.cz
Tel. 234 811 246 (jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)