Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

11. duben 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, která je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM.

Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti: Mgr. Tomáš Masár vyzvy.ukrajina@msmt.cz, 234 811 246