Výzkumná zpráva Český učitel ve světě médií

20. duben 2022
Mediální výchova
Autor/ka článku: Jana Cenková
Výzkumná zpráva Český učitel ve světě médií

Mediální gramotnost patří v současnosti k velmi důležitým kompetencím, které nám umožňují pohybovat se bezpečně v rozsáhlém světě masmédií a sami se také aktivně podílet na jeho tvorbě. Pandemie Covid19 nám dokázala, jak důležité je umět pracovat s informacemi šířenými virtuálním prostorem, stejně tak předvedla, jak může virtuální prostor zásadním způsobem ovlivňovat i svět nevirtuální.

Výzkum Český učitel ve světě médií byl realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Výzkum byl financován ze zdrojů O2 Czech Republic v rámci tzv. smluvního výzkumu a z interních prostředků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nebyly využity veřejné prostředky státu ani Evropské unie.

Ve výzkumu Český učitel ve světě médií se zaměřují na problematiku mediální gramotnosti a související mediální výchovy, která patří k průřezovým tématům rámcových vzdělávacích programů pro základní (a vyšší stupně) vzdělávání a která se v různých podobách vyučuje také na českých základních školách. Pozornost je zaměřena na několik klíčových aspektů: Která média považují čeští učitelé za důvěryhodná a která ne, která média pravidelně sledují, odkud čerpají informace do výuky a zdali a jak např. využívají platformu YouTube, zda se orientují v tom, která média v ČR jsou tzv. veřejnoprávní.

Další část je věnována problematice dezinformací – zda čeští učitelé dokáží rozpoznat dezinformační obsah, který je běžnou součástí informací šířených online prostorem. Pro naši analýzu bylo vybráno 34 populárních a známých výroků ze 3 tematických kategorií a učitele nechali zvolit, které z nich považují za pravdivé a které naopak za nepravdivé, případně mohli uvést, že na základě informací, kterými disponují, nejsou schopni výrok relevantně posoudit.

Samostatná část výzkumu je věnována mediální výchově v prostředí školy – zdali pedagogové považují mediální výchovu za důležitou, jakou formu, témata a časovou dotaci preferují, zdali v rámci své učitelské přípravy prošli výcvikem v oblasti mediální výchovy, případně zda se takto vzdělávají v současnosti.