Výzkum reálného stavu úrovně v kompetenční vybavenosti učitelů ZŠ a SŠ s ohledem na nucený přechod na digitální formy výuky

25. srpen 2020
Management
Autor/ka článku: Výzkumný tým Filozofické fakulty OU, Centra pro studium vysokého školství a Moravian Training Institute
Výzkum reálného stavu úrovně v kompetenční vybavenosti učitelů ZŠ a SŠ s ohledem na nucený přechod na digitální formy výuky

V souvislosti se situací spojenou s COVID-19 byly školy a učitelé vystaveni nelehkému úkolu prakticky „za pochodu“ přejít na různé formy distanční výuku. V této souvislosti se výrazněji projevily různé handicapy, ať již spojené s technickým a softwarovým vybavením, tak s kompetenční vybaveností propojenou s pregraduální přípravou a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Obracíme se na Vás s laskavou prosbou o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjištění stavu kompetenční vybavenosti učitelů základních a středních škol s ohledem na nucený přechod na digitální formy výuky a zájem o e-learningovou formu vzdělávání rozvíjejícího dovednosti v oblasti digitálních technologií praktickou a názornou formou jednotlivým učitelům.

Dotazník je anonymní.  Jeho vyplnění zabere asi 10 minut. Prosíme o jeho zaslání do 6. září 2020. Výsledky dotazníkového šetření budou použity k přípravě a konkretizaci obsahu a formy kurzu šitého na míru potřebám a očekáváním učitelů.

Dotazník má elektronickou formu a naleznete jej v odkazu.

Dotazník pro učitele ZŠ a SŠ

 

Za ochotu a spolupráci děkuje výzkumný tým
Filozofické fakulty OU, Centra pro studium vysokého školství a Moravian Training Institute