Vývojová dysfázie u dítěte v mateřské škole, 9. 12. 2020

8. prosinec 2020
Webináře
Autor článku: Radka Dohnalová
Vývojová dysfázie u dítěte v mateřské škole, 9. 12. 2020

Cílem webináře je získat teoretické a praktické znalosti k tématu vývojová dysfázie. Zabývat se budeme definicí, příčinami, symptomy, prognózou a diagnostikou. Dále se zaměříme na výuku žáka s vývojovou dysfázií v mateřské škole (odraz komunikační poruchy ve výuce mateřské školy, opatření v individuálním vzdělávacím plánu, podpůrná opatření, vhodné pomůcky, kazuistiky).

V praktické části se seznámíme s dostupnými pomůckami pro děti s vývojovou dysfázií, s odbornou literaturou a video ukázkami dětí s vývojovou dysfázií. Účastník může s lektorem komunikovat pomocí online chatu

Lektor: Mgr. Šárka Smitková – speciální pedagog, logoped

Cena s DPH (21%): 275 Kč

Kdy: 9. 12. 2020 19:00-20:10

Online webinář můžete sledovat pohodlně ze svého domova. Budete potřebovat pouze připojení k internetu.

Po objednání a zaplacení webináře si můžete spustit webinář v den a čas konání ve svém účtu – můj účet/sledovat webinář.

Každý účastník získá:

  • Možnost využít online chatu s lektorkou/lektorem webináře
  • Sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky
  • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce
  • Materiály z webináře, které najdete ve svém účtu
  • Videozáznam k opětovnému přehrání a možnosti vrátit se zpět k webináři

Pro registraci na tento webinář musíte být přihlášeni!

Online webinář, který trvá 70 minut, lektorovaný erudovaným odborníkem.

V případě dotazu se můžete obracet na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.