Využití teorie v praxi – to zajímalo fyzikářky a fyzikáře ze základních škol

5. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Václav Hajda
Využití teorie v praxi – to zajímalo fyzikářky a fyzikáře ze základních škol

Ve středu 27. března 2019 se setkali učitelé fyziky ZŠ ve Střední průmyslové, hotelové a zdravotnické škole v Uherském Hradišti. Hlavní náplní setkání bylo sdílení dobrých zkušeností s fyzikálními měřeními a laboratorními pracemi v hodinách fyziky a zkušenosti z odborných předmětů.

Ing. Jana Horáková podrobně vysvětlila a předvedla metody výuky teorie i praxe PLC, vysvětlila fyzikální princip fungování čidel, účastníci si vyzkoušeli programování čidel na připravených modelech.

Po přestávce Ing. Dušan Pelech vysvětlil účastníkům metodiku a postupy při provádění elektrotechnických měření, předvedl několik konkrétních měření i následné zpracování protokolů i jejich hodnocení.

Ing. Ladislav Famfulík prakticky předvedl metody kontroly měření ve strojírenství – tahovou zkoušku a její vyhodnocení, vrubovou zkoušku. Většina účastníků zde poprvé viděla metrový mikrometr.

Všichni přítomní byli s průběhem a obsahem setkání velmi spokojeni. Viděli praktické využití teorie, kterou běžně vyučují.

V poslední části setkání účastníci diskutovali o uspořádáním kapitol ve fyzice v jednotlivých ročnících ZŠ a o učebnicích pro fyziku na ZŠ. Z diskuze vyplynulo, že jako nejvhodnější a nejčastěji používané na jednotlivých ZŠ se jeví uspořádání témat tak, jak je ve čtyřech učebnicích:

J. Bohuněk, R.Kolářová – Fyzika pro 6.–9. ročník základní školy – Prometheus.

V diskuzi se ukázalo, že tyto učebnice jsou nejoblíbenější a nejčastěji používané na jednotlivých ZŠ. Úplnému sjednocení osnov fyziky na jednotlivých školách pak brání různá hodinová dotace fyziky v jednotlivých ročnících na školách. Ideální hodinová dotace je po dvou hodinách v každém ročníku. Je ovšem dost ZŠ, které mají zejména v 6. ročníku, ale někdy i v některých dalších ročnících, pouze 1 hodinu fyziky týdně. V těchto případech pak musí dojít k přesunům některých kapitol mezi ročníky, případně k úpravě rozsahu probíraných témat.

Na závěr setkání účastnici navrhli možná témata a místa pro další setkání PK fyziky.

Ing. Václav Hajda, vedoucí sekce ZŠ pedagogického kabinetu Fyzika

 

OPVVV logo.png