Využití technologií ve výuce všech předmětů zlínského gymnázia

27. leden 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
Využití technologií ve výuce všech předmětů zlínského gymnázia

Na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín se neučí jen žáci, novým věcem se učí také samotní učitelé. Pedagogové školy se rozhodli využít probíhajícího projektu programu Erasmus Digi School, kterého je škola partnerem, a zúčastnili se workshopu na téma „Tvorba hodin v platformě Nearpod“.

Učitelé se seznámili s platformou Nearpod a možnostmi, které nabízí. Seznámili se také s knihovnou Nearpod a videi v její nabídce.

V praktické části workshopu se pak zaměřili na vytvoření vlastních hodin s použitím této aplikace, takže vznikly hodiny do předmětů dějepisu, geografie, španělštiny a angličtiny.

Všichni zúčastnění učitelé se shodli na tom, že největší výhodou hodin vytvořených v aplikaci Nearpod je jejich využití v individualizaci výuky, kdy si každý žák může pracovat vlastním tempem, opakovat různé kroky kolikrát potřebuje, vracet se tam, kde bylo učivo složitější. Toto dává možnost účastnit se procesu učení všem žákům bez rozdílu, rychlejší žáci zvládnou více a nenudí se při pomalejším tempu, pomalejší žáci nejsou stresováni neúspěchem nebo rychlým tempem a dosahují tak lepších výsledků ve větším klidu.

Takové hodiny jsou jasnou ukázkou efektivního využití technologií ve výukovém procesu, umožňují individuální přístup k jednotlivým žákům, nabízí rovné příležitosti všem. V průběhu nejisté doby pandemie Covid-19 je tento způsob výuky vítán žáky také proto, že hodiny tohoto typu nabízí zajímavější způsob učení se a jsou vhodné také k opakování a upevňování učiva.