Využití programovacího jazyka Python v číslicových systémech s podporou Raspberry Pi

19. prosinec 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Hrnčiřík
Využití programovacího jazyka Python v číslicových systémech s podporou Raspberry Pi

Dne 16. prosince 2019 se sešli středoškolští učitelé ICT ve Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním tématem setkání, které bylo připraveno vedením krajského pedagogického kabinetu ICT kompetence, bylo využití programovacího jazyka Python v číslicových systémech s podporou Raspberry- Pi. Setkání lektoroval zkušený pedagog, Ing. Lukáš Hapl.

V první části setkání byli účastníci seznámeni se vším, co Raspberry – Pi s využitím programovacího jazyka Python v číslicových systémech umožňuje, a to:

 • rozvíjet logické myšlení,
 • rozvíjet technické dovednosti,
 • umožnit vhlédnout do problematiky „algoritmizace“ a podporovat systematický přístup

k řešení problémů,

 • řešení konkrétních problémů podporovat týmovou spolupráci,
 • rozvíjet jemnou motoriku, trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody,
 • v úlohách snadno „skrytě“ obsahovat matematiku a fyziku,
 • pomoci studentům zvládnout základy programování,
 • umožnit dětem používat pokročilé programátorské techniky.

Ve druhé části setkání si účastníci mohli vyzkoušet:

 • řadu LED,
 • 7Segm displej,
 • dynamický 7S displej,
 • reproduktor,
 • tlačítka,
 • ultrazvukové senzory.

Na závěr účastníci diskutovali o tom, co by mohlo být námětem pro další práci krajského pedagogického kabinetu ICT kompetence, sekci středních škol. Setkání proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře, za co patří velký dík všem, kteří s organizací celé akce pomáhali.

Mgr. Pavel Hrnčiřík, vedoucí sekce SŠ pedagogického kabinetu ICT kompetence