Využití multimédií při výuce environmentálních témat

26. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Využití multimédií při výuce environmentálních témat

V pátek 22. března 2019 se celkem devět pedagogů ze středních škol Zlínského kraje sešlo v prostorách Muzea regionu Valašsko na vsetínském zámku. Byli zde zastoupeni učitelé biologie z gymnázií i průmyslových škol.

V rámci činnosti Pedagogického kabinetu biologie/přírodopis zde byl připraven environmentálně zaměřený program. Setkání zahájili za vedení kabinetu Pavel Daniš a Pavel Charvát. Hlavní osobou však byl zkušený pracovník muzea, středoškolský učitel a cestovatel Honza Husák. Ten nejprve představil své muzeum, jeho historii a současnost a plány do budoucna. Pak Honza Husák vysvětlil, jak může být muzeum užitečné kromě základních škol, jejichž žáci jsou častými návštěvníky různých akcí, také studentům a pedagogům škol středních. Následně Honza plynule přešel k povídání o proměnách valašské krajiny, kde se účastníci dozvěděli mnoho podnětných informací z oblasti historie, biologie, ekologie a zeměpisu této oblasti. Důraz byl kladen také na vhodné využití  multimédií ve výuce environmentálních témat. Diskutovány byly i aktuální témata, jako např. úvahy o zadržování povodňových vln na řece Bečvě a případné dopady na okolní přírodu včetně hranického krasu. Po přestávce nás Honza Husák zavedl do depozitáře, kde jsme se mohli poučit, jak se skladují a evidují různé předměty, které dokumentují původní život na Valašsku. V programu dále pokračoval pan Lukáš Spitzer, který vysvětlil, jakým způsobem se pracovníci muzea a ochránci přírody snaží zkoumat a pečovat o valašskou přírodu. Hlavní postavou celého bádání byl překvapivě krásný motýl modrásek černoskvrnný.

Akce byla ukončena opět pod vedením Honzy Husáka strmou cestou vzhůru po dřevěných schodech na věž vsetínského zámku. Zde byla k vidění expozice přírodnin včetně vycpaného medvěda a také výhled z ochozu na Vsetín a jeho malebné okolí byl všemi pedagogy vysoce oceněn.

Mgr. Pavel Daniš, vedoucí pedagogického kabinetu Biologie/Přírodopis

OPVVV logo.png