Výuka na dálku ve školách: Jste opravdu připraveni?

24. září 2020
Výuka online
Autor/ka článku: Lumír Vojtěchovský
Výuka na dálku ve školách: Jste opravdu připraveni?

Snad každá škola aktuálně hledá způsob, jak se připravit na alternativu výuky na dálku, kdy žáci nemohou navštěvovat školní lavice. Být připraven na distanční vzdělávání neznamená jen zajištění potřebného technického vybavení a volbu vhodné platformy, ale je také nezbytně nutné poskytnout pedagogům vhodné podmínky pro seznámení se s potřebnými přístupy, nástroji a jejich praktickým využitím ve výuce.

Nejeden zkušený učitel má obavy z toho, že bude nucen přehodnotit své osvědčené tradiční postupy. Často není zvyklý používat ve výuce techniku a nedovede si prakticky představit, jak by takovou výuku vedl na dálku, kdy nemá žáky přímo před sebou v lavicích. Nikdy v minulosti nevedl distanční výuku, neví, jaké k tomu může použít nástroje, jak se používají, jak je vhodné je kombinovat, jak získá zpětnou vazbu od žáků během hodiny. V lepším případě má za sebou učitel alespoň první zkušenosti s distanční výukou z jara letošního roku, kdy byl takříkajíc „hozen do vody“.

Samozřejmě učitelé umějí komunikovat telefonem, obvykle znají komunikaci emailem, nebo někdy použili Skype. Odtud plyne představa, že stačí umět udělat schůzku s žáky například ve Skype, poslat příklady emailem a je hotovo. Ale takové řešení je nedokonalé, postrádá eleganci, systematičnost a kontinuitu a neumožňuje v plné míře využít moderních možností a nástrojů výuky na dálku. Také strategie „Najděte si nějaká naučná videa na youtube“ nevede k úspěšnému zavedení distanční výuky do školy a to především proto, že postrádá prvky jakékoliv motivace učitelů. A o absenci nějaké koncepce školy pro vedení distanční výuky při takovém přístupu také není pochyb.

Protože otázku informovanosti a vzdělání pedagogů považujeme za klíčovou pro úspěšné zavedení distančního vzdělávání, přicházíme hned se dvěma vzdělávacími koncepty pro zvládnutí dovedností distanční výuky. Naše řešení se opírá o platformu Microsoft Teams, alternativně pak o platformu Google G Suite.

První koncept je tradiční forma vzdělávání pedagogů v klasických prezenčních kurzech. Kurzy probíhají zpravidla přímo v počítačové učebně školy, případně jsme schopni připravit a přivést potřebnou techniku k vám. Alternativně mohou kurzy probíhat i v našich učebnách. Výhodou prezenční formy je možnost prakticky si vyzkoušet demonstrované nástroje a postupy, ověřit si nové možnosti v malých týmech přímo v učebně s rychlou zpětnou vazbou. Nevýhodou je zásah do rozvrhu školy, kdy se například 12 pedagogů vzdělává celý den a je nutné vyřešit zástupy v hodinách standardní výuky.

Nejčastěji poptávané prezenční kurzy jsou:

Druhým konceptem je pak cyklus vzdělávacích webinářů. Každý webinář má základní rozsah 90 minut a probíhá na platformě Microsoft Teams ideálně přímo v prostředí vaší školy. V případě zájmu poskytujeme ještě po ukončení vzdělávací části až 30 minutový prostor pro případné dotazy a diskuzi. Během webináře lze kdykoliv v chatovacím okně vznášet dotazy, které lektor řeší buď v průběhu webináře nebo na jeho konci. Výhoda tohoto řešení je v tom, že celý webinář je nahráván a záznam zůstává k dispozici ve škole pro jeho opětovné přehrávání. Učitel jej může sledovat i mimo školu. Webinář lze na vyžádání doplnit další online konzultaci. Další výhodou je jen malý zásah do rozvrhu školy. Nevýhodou webináře je nemožnost si ukazované postupy a nástroje ihned prakticky vyzkoušet. Pro platformu Microsoft Teams doporučujeme celý cyklus vzdělávacích seminářů absolvovat v doporučeném pořadí:

  1. Office 365 – první kroky, OneDrive a Outlook Online (webinář)
  2. Teams pro školy – 1. díl – úvod a využití pro výuku online (webinář)
  3. Teams pro školy – 2. díl – praktické využití ve výuce (webinář)
  4. Teams pro školy – 3. díl – rozšířené možnosti ve výuce (webinář)
  5. Forms – tvorba dotazníků a kvízů, sběr a analýza dat (webinář)

Pokud se chystáte využívat pro distanční vzdělávání žáků platformu Google, i v tomto případě jsme schopni nabídnout oba koncepty – jak prezenční kurzy, tak také vzdělávací webináře.

Pro oblast distančního vzdělávání doporučujeme následující prezenční kurzy:

Jsme také připraveni poradit vám s vhodným technickým řešením a vybavit vaši školu potřebnými digitálními učebními pomůckami. Portfolio vzdělávacích akcí pro učitele neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme. Podívejte se na aktuální nabídku všech vzdělávacích akcí pro učitele.

Těšíme se, že náš tým lektorů pomůže Vašim učitelům v přípravě na poutavou distanční výuku.