Výtvarná soutěž Hýlom, hýlom

18. únor 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Marek Tvrdoň
Výtvarná soutěž Hýlom, hýlom

Základní škola, Kunovice, U Pálenice ve spolupráci s městem Kunovice vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma tradiční Jízdy králů. Soutěž je motivována konáním Jízdy králů v Kunovicích.

Kategorie

Soutěž je určena pro žáky mateřských a základních škol. Vyhlašuje se v následujících věkových kategoriích.

  1. Mateřské školy
  2. 1. – 2. třída základních škol
  3. 3. – 5. třída základních škol
  4. 6. – 9. třída základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Autory výtvarných děl mohou být jednotlivci i skupiny žáků (hodnotit se bude zvlášť individuální a zvlášť kolektivní kategorie). Autoři mohou zaslat do soutěže i více děl.

Technické provedení

Díla musí tematicky úzce souviset s jízdou králů. Autoři mohou pracovat libovolnou výtvarnou technikou a mohou svá díla posílat na libovolném formátu. Součástí každého díla musí být čitelné jméno, příjmení, třída každého autora plus kontaktní adresa školy. Vše, prosím, uvádějte na zadní straně díla.

Vyhodnocení

Provede odborná porota složená mimo jiné ze zástupců základních uměleckých škol i výtvarníků z regionu. Výsledky soutěže pošle její organizátor účastníkům v týdnu od 11. do 15. 5. 2020. Autoři prvních tří děl v každé kategorii získají ceny věnované kunovickou radnicí a ZŠ U Pálenice.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v Kunovicích v sobotu 23. 5. 2020. V tomto termínu se také uskuteční vernisáž výstavy sestavené ze soutěžních děl. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním díla či jeho reprodukce na webových stránkách organizátorů soutěže a v propagačních materiálech.

Termíny

Výtvarná díla musí být doručena nejpozději do 8. 5. 2020 na adresu: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice. Obálku, prosím, označte nápisem „Výtvarná soutěž“. Pořadatel nebude díla vracet jednotlivým autorům, v případě zájmu budou po ukončení výstavy všechny práce k vyzvednutí u organizátorů.

Informace k soutěži poskytne Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel ZŠ Kunovice, U Pálenice, 572 549 221, + 420 608 770 982, zskunup@zskunup.cz.