Výtvarná soutěž Černý Petr z Terezína

8. únor 2024
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Iva Komárková
Výtvarná soutěž Černý Petr z Terezína

Židovská obec Brno a centrum židovské kultury ŠTETL ve spolupráci se Základní uměleckou školou Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, vyhlašují výtvarnou soutěž na dotvoření chybějící karty k sérii hry Černý Petr, kterou z koncentračního tábora Terezín přivezl přeživší holocaustu Petr Haimann.

Na základě dochovaného unikátního ručně kresleného balíčku karet Černého Petra vyrobeného neznámým autorem v terezínském ghettu pro zde internované děti vyhlašujeme v návaznosti na Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. leden) výtvarnou soutěž na dotvoření chybějící karty.

Karetní sada pro hru Černého Petra patří přeživšímu holocaustu Petru Haimannovi, který byl pro svůj židovský původ deportován z Brna v roce 1941 jako tříletý chlapec. Osvobození se dočkal i s rodiči v Terezíně. Odtud kromě vlastních výtvarných prací dovezl také díla těch, kteří takové štěstí neměli. Nachází se mezi nimi i karty pro hru Černý Petr od neznámého autora. Kolorované perokresby
na kartonových kartičkách malého formátu tvoří kromě ústředního mouřenína 14 dvojic a jednu dvojici neúplnou.

Předmětem vyhlašované soutěže je v první řadě výtvarný návrh a zpracování chybějící karty.

Cílem není přesná nápodoba stylu původního autora. Zapojení do soutěže by mělo být pro studenty stimulem k tvůrčímu přemýšlení o situaci dětí internovaných v Terezíně v porovnání s dnešním světem. Dochované karty zachycují postavy (vždy mužskou a ženskou)
představující povolání a běžné lidské činnosti mimo ghetto (kuchaře, zahradníky, sportovce, hrající si děti), ale i zástupce snového nebo pohádkového světa (prince a princezny, piráty a námořníky, klauny). Pouze jediná dvojice, příznačně označená symbolem šesticípé hvězdy, vyobrazuje terezínskou realitu – klečící žena zachycená při těžké práci a muž v uniformě táborového dozorce. Karta z neúplné dvojice představuje holčičku oblečenou v národním kroji.

Dlouhodobým záměrem odrážejícím se v činnosti spolku ŠTETL i v tématech festivalu ŠTETL FEST je smysluplné propojování historie a současnosti. Zapojení do výtvarné soutěže nabízí studentům možnost reflexe jejich vlastních cest do fantazie jako paralelu terezínských dětí unikajících alespoň v myšlenkách z uzavřeného ghetta do snového světa, který pro ně vytvořil anonymní autor Černého Petra. Zadání by tedy mělo pro účastníky soutěže být co nejméně svazující. Jediným povinným znakem odevzdaného návrhu je značka v pravém horním rohu, stejná jako u karty z neúplné dvojice (květináč se zelenou rostlinou).

Volitelně mohou studenti vytvořit také návrh na rubovou stranu, která bude následně použita při výrobě celého balíčku.

Každý student odevzdá jednu práci ztvárňující chybějící kartu a případně jeden návrh na rubovou stranu. Každá ze zúčastněných škol či organizací (institucí) může do soutěže přihlásit na základě svého výběru maximálně pět nejlepších prací dotvořené karty a pět návrhů rubové strany karet.

Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních, středních a základních uměleckých škol České republiky ve věku od šesti do osmnácti let. Sběr soutěžních prací bude probíhat do 30. dubna 2024. Výsledky soutěže budou vyhlášeny k 31. květnu 2024. Dodržení formálních a odborných podmínek soutěže bude zajištěno ve spolupráci se Základní uměleckou školou Brno, Smetanova 8, p. o., kde v průběhu června 2024 proběhne výstava vybraných prací.

Vyhlášení

O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota v čele s Ing. arch. Petrem Haimannem, z jehož majetku pocházejí dochované karty. Vyhlášení proběhne 31. května 2024 a výstava nejlepších prací bude zahájena 29. srpna 2024 v Café Paměti národa na Radnické ulici v Brně v rámci třetího ročníku multižánrového festivalu židovské kultury ŠTETL FEST.

Technika

(kolorovaná) Perokresba, formát: A4
Výherci budou ocenění sadou výtvarných potřeb. Součástí ceny bude také výtisk původních karet doplněný o vítěznou kartu.

Práce zasílejte v obálkách označených Černý Petr na adresu: Židovská obec Brno, Tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
Na zadní stranu práce uveďte hůlkovým písmem: název školy, jméno pedagoga, jméno a věk dítěte.

Soubory ke stažení