Výtvarná přehlídka “Nezapomeneme”

17. únor 2020
Autor/ka článku: Radka Wildová
Výtvarná přehlídka “Nezapomeneme”

Vážení představitelé škol, v návaznosti na úspěšnou výtvarnou soutěž SAMETOVÉ VZPOMÍNKY (k 30 letům od Sametové revoluce) si Vás dovolujeme oslovit ve věci možné další spolupráce u nového připravovaného projektu, kterým je výtvarná přehlídka “NEZAPOMENEME…”.

Jde opětovně o jedinečnou příležitost jak poutavou formou zviditelnit zejména umělecké školy a jejich studenty.

Organizátoři, kterými jsou: Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe a spolek W&ART, z.s. vyhlásili tříetapovou československou výtvarnou přehlídku k uctění 75. výročí od konce 2. světové války a k připomenutí obětí holokaustu. Studenti základních, středních a vysokých škol v České a Slovenské republice – ale i individuální zájemci – budou tvořit díla na téma “holokaust” či “osvobození vlasti” a ti nejúspěšnější z nich budou oceněni.

Hlavním cílem výtvarné přehlídky “NEZAPOMENEME…“ je přivést zejména mladou generaci, ale i další umělce k zamyšlení nad tehdejšími dramatickými situacemi, které sebou dějinně nesl odboj či osvobozování. A kdy naše dnešní svoboda byla vykoupena dávným hrdinstvím našich předků a jejich obětí, mnohdy tou nejvyšší – položením vlastního života.

Na tragické události 2. světové války nesmíme zapomenout, vždyť byly spojeny s pronásledováním, týráním a neomluvitelným a neodpustitelným vražděním v rámci holokaustu. Projekt má však připomenout a evokovat i radostné okamžiky a atmosféru po skončení 2. světové války a nastolení míru.

Doprovodnou akcí bude zejména sympozium “NEZAPOMENEME…“, které se bude konat 7. 5. 2020 v Karolinu na Univerzitě Karlově.

Jsou stanoveny tři věkové kategorie (věk dovršený v roce 2020):

A) do 15 let
B) do 19 let
C) do 26 let

V rámci československého kola budou oceněni vždy tři autoři nejúspěšnějších děl, přičemž finanční odměny na ceny věnuje Burzovní nadace Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Zadání pro práci je na dvojí téma:

1. Jak vnímám holokaust
Podtémata:

 • symboly
 • události
 • vězněné děti

2. S čím si spojuji osvobození vlasti
Podtémata

 • události
 • barvy

Technika:

 • kresba
 • malba
 • grafika
 • kombinovaná technika

Doporučený rozměr: 80 x 60 cm (Může být na výšku i na šířku.)

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA “NEZAPOMENEME…” BUDE MÍT TŘI ETAPY:

 • regionální
 • československou
 • zahraniční

PRVNÍ – REGIONÁLNÍ kolo

a) Přihláška školy, zejména umělecké, k projektu “NEZAPOMENEME…” je uskutečněna zasláním jména a spojení na kontaktní osobu za Vaši školu na info@worldart.cz. K tomu, prosím, uveďte, kdo je vaším zřizovatelem, a pod který kraj spadáte.

b) Do 6. 4. 2020 proveďte výběr děl, která budou reprezentovat Vaši školu a budou se ucházet o účast v dalších kolech. Maximální počet na jednu školu je určen:
1. 3 díla pro základní školu, či základní uměleckou školu
2. 10 děl pro střední, vyšší odbornou školu či vysokou školu.
Váš zřizovatel může za účelem jím konané regionální výstavy “NEZAPOMENEME…” limit zvýšit.

c) Díla přihlásíte do výtvarné přehlídky vyplněním přihlašovacího formuláře a vložením fota díla na webových stránkách soutěže.

d) Kraje a města, zapojená do projektu, následně do 14.4. 2020 udělají z okruhu jimi zřizovaných škol výběr děl pro československé kolo a případně pro jejich regionální výstavu. Obratem pak musíte zajistit doručení vybraných děl na určenou adresu. Regionální výstavy “NEZAPOMENEME …” se mohou otevřít od termínu 7. 5. 2020.

2. ČESKOSLOVENSKÉ kolo výstavy “NEZAPOMENEME…” proběhne 7. – 8. 5. 2020 v Praze, kde budou vystaveny vybrané práce v určených galeriích a výstava v Karolinu pak potrvá do 31. 5. 2020.

Do 31. 5. 2020 proběhne v Karolinu na Univerzitě Karlově k vyhlášení výsledků československého kola a k ocenění nejúspěšnějších autorů, regionů a škol. Ve stejném termínu vybere československá odborná porota díla pro třetí, zahraniční kolo.

3. ZAHRANIČNÍ kolo výstavy “NEZAPOMENEME…”
Zahraniční výstavy proběhnou prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky v průběhu roku 2020.

Záštitu nad akcí udělili:
Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček
Ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek
Svaz měst a obcí České republiky
Komise pro školství a sport AKČR – doporučila ke schválení

Případné dotazy směřujte na e-mail info@worldart.cz.

Prostřednictvím webových stránek www.worldart.cz budete průběžně informováni o průběhu výtvarné přehlídky a dále zde budou přístupné pozvánky na akce spojené s projektem “NEZAPOMENEME”.