Výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023

16. květen 2023
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor/ka článku: Cermat
Výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo v pondělí 15. května 2023 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných 2.–4. května 2023. Ředitelé předají žákům výsledky formou protokolů o výsledcích didaktických testů.

V jarním zkušebním období se k společné a profilové části maturitní zkoušky přihlásilo 80 632  žáků. Prvomaturantů, tedy žáků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce zcela poprvé, je 73 306 všech přihlášených. Více než 6 tis. maturantů se přihlásilo ke konání náhradní či opravné zkoušky a 1 183 maturantů podalo přihlášku k odloženému řádnému termínu.

Zkoušky společné části

V jarním zkušebním období 2023 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 9,2 % prvomaturantů (jedná se o tzv. čistou neúspěšnost prvomaturantů, tzn. podíl neúspěšných ku konajícím žákům). V řádném termínu jarního zkušebního období 2022 činila čistá neúspěšnost 13,7 %, v roce 2021 pak 11,2 %.

Český jazyk a literatura

Ke zkoušce z českého jazyka a literatury, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno 71 757 prvomaturantů. Ke zkoušce se dostavilo 67 822 z nich.

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktického testu v letošním školním roce dosáhla  5,9 %. V roce 2022 neuspělo 9,4 % a v roce 2021 neuspělo 4,7 % prvomaturantů konajících zkoušku.

Matematika a cizí jazyk

Ke zkoušce z matematiky se přihlásilo 12 696 prvomaturantů. 57 109 prvomaturantů si vybralo anglický jazyk a dalších 886 žáků se přihlásilo ke zkoušce z německého jazyka. Na ruský jazyk podalo přihlášku 497 žáků, na španělský jazyk 137 žáků a na francouzský jazyk 82 prvomaturantů.

K didaktickému testu z matematiky se dostavilo 12 247 prvomaturantů, z nichž neuspělo 12,4 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2022 u matematiky neuspělo 10,1%, v roce 2021 16,6 % konajících prvomaturantů).

U zkoušky z anglického jazyka neuspělo 2,9 % z 53 755 konajících prvomaturantů. V minulém školním roce u zkoušky neuspělo 6,4 % prvomaturantů, v letech 2017–2021 se neúspěšnost u zkoušky pohybovala v rozmezí 3,6–6,3 %.

Čistá neúspěšnost u didaktického testu z německého jazyka dosáhla 23,7 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2022 činila neúspěšnost 16,6 % a v roce 2021 19,7 %).

Maturitní zkoušku z ruského jazyka nesložilo úspěšně 7,4  prvomaturantů (v roce 2022 dosáhla čistá neúspěšnost 10,3 %).

U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 1,5 % z celkem 136 konajících prvomaturantů (v roce 2022 0,7 % – 2 maturanti).

Čistá neúspěšnost u zkoušky z francouzského jazyka v letošním školním roce dosáhla 1,2 % (1 maturant) z celkem 82 konajících (v minulém školním roce u zkoušky neuspělo 4,3 % žáků – 3 maturanti).

Podrobná analytická zpráva o výsledcích didaktických testů v jarním zkušebním období 2023 bude vydána v  půlce června 2023.

Podzimní termín konání didaktických testů

Maturanti, kteří v květnovém termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání zkoušek omluvili řediteli školy do 3 pracovních dnů, budou moci konat zkoušky společné části 1.–10. září 2023 v rámci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období konají v období 1.–20. září 2023.

 

Zdroj: Cermat