Výsledky ankety KamPoMaturite.cz: Jak se studenti vyrovnali s distanční výukou?

7. říjen 2020
Výuka online
Autor/ka článku: KamPoMaturite.cz
Výsledky ankety KamPoMaturite.cz: Jak se studenti vyrovnali s distanční výukou?

Server KamPoMaturite.cz zjišťoval, jaký je názor studentek a studentů na distanční výuku na středních školách. Do 30. 9. 2020 zasílali studenti svoje odpovědi. Níže naleznete v grafické podobě jejich odpovědi na anketní otázky.

1. Co je podle vás nejotravnější na distanční výuce?

 1. vyrušování a podněty z okolí
 2. pochopení výuky
 3. zvládání termínů
 4. motivace
 5. jiné (vybíráme z odpovědí): hledání úkolů na několika místech (mail, Bakaláři, GC apod.), omezený kontakt se spolužáky a učiteli, únava očí z počítače
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 1

 

2. Pokud by to situace bezpečně umožňovala, chtěli byste:

 1. návrat do školy
 2. pokračovat v distančním vzdělávání
 3. něco mezi – občas fyzicky do školy, občas výuka na dálku
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 2

 

3. Co je na distančním vzdělávání nejlepší?

 1. víc volného času
 2. mohu si přizpůsobit čas a tempo výuky
 3. nemusím vstávat tak brzy/dojíždět
 4. jiné
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 3

 

4. Kterou platformu jste v minulém školním roce používali?

 1. HM a Google Classroom
 2. Teams
 3. Skype
 4. Zoom
 5. FaceTime
 6. WhatsApp
 7. Bakaláři
 8. Moodle
 9. jiné, případně kombinace – které?
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 4

 

5. Byli jste spokojeni s fungováním platformy?

 1. ano
 2. vůbec ne
 3. něco mezi
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 5

 

6. Co dělalo největší potíže?

 1. technika na vaší straně
 2. technika na straně školy
 3. přístup z vaší strany
 4. přístup ze strany učitele
 5. něco jiného (vybíráme z odpovědí): Koordinace mezi učiteli – některé dny nebylo téměř nic, jindy až pozdě do večera, nedostatek času na vypracování úkolů
článek anketa distanční výuka 9 20 otázka 6

Zdroj: KamPoMaturite.cz