Vyšel český překlad publikace, která hledá cestu k úspěšné reformě vzdělávacích systémů

11. leden 2022
Management
Autor/ka článku: EDUin
Vyšel český překlad publikace, která hledá cestu k úspěšné reformě vzdělávacích systémů

Světově uznávaný expert na vzdělávací reformy Michael Fullan v publikaci Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku pojmenovává, proč považuje současné vzdělávací systémy za zastaralé a proč pokusy o jejich změnu v posledních desetiletích nebyly příliš úspěšné. Především ale navrhuje, jak změnit paradigma a dosáhnout díky tomu změny, kterou považuje za nezbytnou podmínku budoucí prosperity této společnosti.

Autor se v publikaci vyjadřuje k řadě dilemat, která jsou aktuálně diskutována i v českém prostředí, jako je rostoucí nerovnost v přístupu ke vzdělání, problematika hodnocení a klasifikace nebo důsledky „rozřazování” žáků na základě testů zaměřených na nacvičené akademické znalosti.

Obsah

Úvod
Wellbeing a učení ve vztahu k posedlosti akademickými cíli
Sociální inteligence ve vztahu ke strojové inteligenci
Investice do rovnosti ve vztahu k úsporným opatřením
Systémovost ve vztahu k fragmentaci
Změna paradigmatu

Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku (.pdf) na webu Partnerstvi2030.cz

 

Zdroj: EDUin. www.eduin.cz