Výroční zpráva 2020 Stálé konference asociací ve vzdělávání

15. červenec 2021
Management
Autor/ka článku: Jana Cenková
Výroční zpráva 2020 Stálé konference asociací ve vzdělávání

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Aktuálně sdružuje 31 členských organizací.

Posláním SKAV je dle platných stanov usilovat prostřednictvím podpory rozvoje vzdělávání o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Smyslem vzdělávání je podle členů spolku, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Členové spolku se shodují na souboru základních principů (Desateru o vzdělávání), které se týkají vzdělávání v průběhu celého života, a ve svých činnostech usilují o jejich naplnění.

SKAV organizuje pravidelné Kulaté stoly SKAV a EDUin, koordinuje iniciativu Úspěch pro každého žáka a je páteřní organizací pro projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+.

V souborech ke stažení naleznete Výroční zprávu za rok 2020.

 

Zdroj: Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. 

Soubory ke stažení