Výročí 700 let od první písemné zmínky o Malenovicích

28. červen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Libuše Přílučíková
Výročí 700 let od první písemné zmínky o Malenovicích

Malenovice mají úžasnou historii. V minulosti byly významnější, než dnešní město Zlín, jehož jsou dnes součástí. Žákyně, žáci a vyučující 1. stupně ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868 se rozhodli si toto významné výročí připomenout.

Osídleny byly již od pravěku. Další dějiny zachytil ve své knize Paměti Malenovic a Pohořelic Vincenc Prasek.Ve své knize dělí minulost Malenovic na tři etapy. V té první stávala v Malenovicích tvrz, Malenovice byly nepatrnou dědinou, ale sídlo panství bylo v sousedních Tečovicích. Ve druhém období se role Malenovic a Tečovic vyměnily. Ve třetím období vstupují na scénu Lucemburkové, markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. si zde nechal postavit hrad. Došlo také k povýšení Malenovic na městečko. Postupně se zde vystřídali další významní majitelé.

První písemná zmínka o Malenovicích pochází z r. 1321, kdy se v listině Jaroslava z Částkova objevuje ve svědečné řadě Mikuláš z Malenovic. V letošním roce tak připadá výročí 700 let od první písemné zmínky o Malenovicích.

Žákyně, žáci a vyučující 1. stupně ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868 se rozhodli si toto významné výročí připomenout. Od poloviny května se ve svých třídách věnovali historii, přírodě i současnosti Malenovic. Bádali, vyráběli, připravovali se na závěrečný výstup. Tímto se stal předem domluvený průvod po pěti významných místech v Malenovicích. Žáci k němu obdrželi malého průvodce, ve kterém plnili k těmto místům zadané úkoly. Ve čtvrtek 24. května jejich projekt vyvrcholil.

Zahájení proběhlo v prostorách školy, každý žák si připevnil svou šerpu, připomínající toto významné výročí.  První místo, které žáci společně navštívili, byl bývalý hřbitov, naproti dnešní Tyršovy sokolovny. V minulosti zde mj. stála i hrobka Šternberků, kaple sv. Rosalie, která byla za minulého režimu necitlivě odstraněna. Žáci na toto místo symbolicky uložili květinový erb rodu Šternberků (ten nám vyrobila paní Kristýna Štekovič a patří ji velké poděkování) a kolem pamětního kamene vytvořili 8 symbolických paprsků, které připomínají osmicípou hvězdu. Moc děkujeme rodičům, kteří zachytili tento nevšední okamžik z výšky.

Šternberkové se nezapomenutelně zapsali do historie Malenovic a je škoda, že se ani po r. 1989 historie tohoto bývalého panství významného šlechtického roku i jeho předchůdců nerozšířila do povědomí širší veřejnosti. Naopak z hradu Malenovic zmizela i expozice Šternberkové v Malenovicích a v Pohořelicích. Přesto, že město Zlín i většina obcí náležející k jejich panství mají dnes ve svém znaku něco z erbů předešlých majitelů, dodnes neexistuje oficiálně námi navrhovaná Šternberská stezka, se kterou žáci vyhráli přede dvěma lety diváckou soutěž Ministerstva životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Třída IV. A s paní učitelkou Mgr. Kolářovou připomněla na tomto místě také činnost Sokola a žáci si společně zacvičili malou rozcvičku. Poté se přesunuli před kostel, kde stojí památník obětem 1. světové války. Zde toto místo připomněli žáci třídy IV. B pod vedením paní učitelky Mgr. Malé. Po celou dobu s námi šla také Mgr. Dana Ševčíková, která se narodila v Jarolímkově domě č. 119. Na náměstíčku u památného stromu, Masarykovy lípy svobody, nás seznámila s historií tohoto významného místa a pobavila veselými příběhy ze svého dětství. Žáci si zde společně zazpívali píseň “Stromy”.

U pivovaru předvedli scénku žáci třídy V. B pod vedením paní učitelky Mgr. Krotké. Žáci se zde také občerstvili a ochutnali limonádu z místního pivovaru. Poslední zastávka byla u hradu v Malenovicích. Zde si připravili pověst o založení Malenovic žáci třídy IV. C pod vedením Mgr. Osičkové a své dopisy přečetli také žáci třídy III. B pod vedením Mgr. Petrové. Paní učitelka Mgr. Štěpánová si připravila pro všechny hádanky slov z malenovického nářečí a seznámila všechny s tím, proč se lidem žijícím v Malenovicích říká “Čamlíci”. Poté se žáci vyfotografovali. Všechny třídy během tohoto týdne také navštívily prostory hradu Malenovice a také Hájenku, kde vystavuje své krásné práce rodák z Malenovic umělecký kovář Vojtěch Sousedík.

K výročí také vzniklo pexeso s logem, které obdrží všichni žáci naší školy na památku při předávání vysvědčení. Jsou na něm mj. i současné osobnosti, které svou tvorbou výtečně Malenovice reprezentují. Mezi osobnostmi z minulosti je zde Jakub Arnošt Lichtenštej-Kastelkorn, olomoucký biskup, který v r. 1743 korunoval Marii Terezii na českou královnu. V Malenovicích se v době působení jeho rodu pod hradem kolem Skalky rozkládal panský park, z něhož zbyly stoleté lípy a lid těmto místům říkal „Květnice“. Nesmí chybět ani poslední majitel Jaroslav Šternberk, jehož sochu všichni návštěvníci hradu spatří zpovzdálí jako první. Ze všech prací vznikne na začátku školního roku výstava v prostorách školy, doplněná fotografiemi z průvodu.

Věříme, že se žákyně a žáci budou na tato místa rádi vracet a budou předávat získané informace dalším generacím. Budou si vážit místa, kde žijí a ochraňovat ho. Všem účastníkům patří velké poděkování.