Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

12. prosinec 2022
Kabinety
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v roce 2017.

Původním záměrem zjišťování výsledků bylo získat informace o výsledcích vzdělávání v širokém spektru vzdělávacích oborů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. S ohledem na vývoj událostí, které byly důsledkem válečné agrese Ruské federace na Ukrajině, bylo na jaře roku 2022 přistoupeno k výrazné obsahové redukci šetření. Zjišťování výsledků, které proběhlo testovou formou s využitím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, se ve své konečné podobě omezilo na dvojici základních předmětů – český jazyk a matematika, která byla v případě žáků na úrovni 5. ročníku základní školy doplněna o test dovedností usnadňujících učení. Součástí zjišťování byly také doplňkové dotazníky pro žáky a jejich učitele.

Tematická zpráva představuje v souvislostech výsledky tohoto zjišťování, včetně souvislostí směrem k dopadům distanční výuky na vzdělávací výsledky žáků, socioekonomickému statusu žáků a škol a jeho vlivu na vzdělávání nebo vztahu faktorů kvality vzdělávání a dosažených výsledků žáků.

 

Zdroj: Česká školní inspekce