Vyhláška o zájmovém vzdělávání a vyhláška o krajských normativech

5. květen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o zájmovém vzdělávání a vyhláška o krajských normativech

Vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.