Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3. leden 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Text naleznete na webové stránce – Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru Sb0106-2019.pdf

Datum účinnosti od 1. ledna 2020.