Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

25. květen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 126/2022Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.