Vyhláška o středním vzdělávání a vyhláška o základním vzdělávání

31. srpen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o středním vzdělávání a vyhláška o základním vzdělávání

Vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodů 2, 4, 6, 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2023.

Uvedené vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.