Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ a o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

26. říjen 2018
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ a o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

​Text vyhlášky č. 244/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.