Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

2. leden 2024
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.