Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – prodloužení termínu

20. únor 2024
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – prodloužení termínu

Vyhláška č. 34/2024 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Ministr školství Mikuláš Bek rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na střední školy o jeden den, tedy do 21. února 2024. Původní termín byl do 20. února. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení (21. února 2024) s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 16. května 2024.

Novelu vyhlášky naleznete v e-Sbírka.