Vyhláška o předškolním vzdělávání a vyhláška o zájmovém vzdělávání

2. leden 2024
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o předškolním vzdělávání a vyhláška o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 423/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškoním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II bodu 1, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2024.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.