Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama

9. srpen 2018
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama

Text vyhlášky č. 160/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních naleznete na webových stránkách Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Datum účinnosti od 1. září 2018.