Vyhláška o organizaci školního roku

2. září 2019
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o organizaci školního roku

Text vyhlášky č. 217/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.