Vyhláška o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru

7. květen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru

S účinností od 7. května 2020 byla přijata vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, kde mimo jiné upravuje zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období, zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři, zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání a vzdělávací a výchovnou činnost asistenta pedagoga a vychovatele.

Vyhlášku naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

V souboru naleznete obsah vyhlášky o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.