Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

3. leden 2019
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

​Novelu vyhlášky č. 300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb. naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.