Vyhláška o náležitostech dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

15. červen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o náležitostech dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Vyhláška č. 150/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.