Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

28. duben 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

S účinností od 27. dubna 2020 byla přijata vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

V souboru naleznete obsah vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.