Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

18. říjen 2018
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

​Text vyhlášky č. 232/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.