Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou a vyhláška o některých dokladech o vzdělání

3. leden 2022
Přehled školských předpisů
Autor/ka článku: Michla Duda
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou a vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 530/2021, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.