Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky

9. srpen 2018
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky

Text vyhlášky č. 162/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru.

Datum účinnosti od 1. září 2018.