Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

8. srpen 2019
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Text vyhlášky č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství naleznete na webových stránkách – Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru  sb0084-2019.pdf

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019, s výjimkou ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.