Vyhláška č. 606 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4. leden 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Vyhláška č. 606 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 606/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.