Stanovení oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s VL a střední vzdělání s MZ

21. květen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Stanovení oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s VL a střední vzdělání s MZ

Vyhláška č. 200/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.