Vyhlášení výzvy “Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2023”

10. květen 2023
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Vyhlášení výzvy “Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2023”

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 9. května 2023 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2023“ (č.j. MSMT-26394/2022-3) na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci této Výzvy může právnická osoba vykonávající činnost střední školy:

  • která je zapsaná ve školském rejstříku dle školského zákona, se zapsaným a realizovaným oborem vzdělávání „Dvojjazyčné gymnázium“ / „Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce“ poskytující výuku v českém a španělském / českém a francouzském vyučovacím jazyce, a zároveň
  • která uzavřela s MŠMT smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR, a zároveň
  • která nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení ani ve vztahu k rozpočtu územního samosprávného celku.

Příjem žádostí začíná dnem vyhlášení Výzvy a končí 9. června 2023. Předmětné je datum doručení na MŠMT. Žádost se doporučuje předkládat na formulářích, které jsou přílohou Výzvy.

Hodnocení žádostí bude formální (posouzení souladu s věcným zaměřením Výzvy, dodržení termínu pro podání žádosti, pravdivosti, správnosti a úplnosti skutečností uvedených v žádosti a oprávněnosti žadatele) a věcné (posouzení požadované výše dotace).

Formuláře a text výzvy jsou k dispozici v souborech ke stažení.