Vyhlášení výsledků výzvy pro NNO “Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020”

29. duben 2020
Autor/ka článku: MŠMT
Vyhlášení výsledků výzvy pro NNO “Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020”

MŠMT vyhlašuje výsledky výzvy pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2020.

MŠMT poskytne v rámci výzvy „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“ podporu této organizaci:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, Obědy pro děti: 55 045 802 Kč (celostátní působnost projektu)

MŠMT upozorňuje podpořenou organizaci a ředitele škol, že je nepřípustné dvojí financování školního stravování žáků základních škol zapojených do tohoto dotačního programu Z DALŠÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NEBO EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU.

V ČR existuje řada projektů, které se týkají stejné problematiky. Jedním z nejrozsáhlejších je program MPSV financovaný z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Jeho cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou a základní školu a jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi v rozhodném období, což bude ověřovat místně příslušný úřad práce. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a hl. m. Praha.

Pokud se tedy škola zapojí do dotační výzvy MŠMT prostřednictvím výše uvedené podpořené organizace, není možné, aby konkrétní žák byl současně podpořen z dotačního programu MŠMT a zároveň z jiných projektů financovaných ze státního rozpočtu nebo Evropského sociálního fondu, tedy např. z uvedeného projektu MPSV.

Pokud by škola byla zapojena i do dalších projektů se stejnou tematikou, které poskytují finance z neveřejných zdrojů, musí být striktně odděleno, kteří žáci jsou podporováni z rozpočtu státního nebo evropského na jedné straně, a na druhé straně z rozpočtu neveřejného získaného sbírkou, darem, prostřednictvím sponzora apod.

Zdroj: MŠMT