Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2021/2022

2. únor 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2021/2022

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury zřízených na univerzitách a vzdělávacích institucích ve Francii, v Chorvatsku, Indii, Itálii, Německu, Rakousku, Rusku, ve Španělsku a na Ukrajině.  Termín pro podání přihlášek: 19. 2. 2021.

Výzva zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury při:

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury při:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která bude od září 2021 působit na lektorátech českého jazyka při výše uvedených vzdělávacích institucích.

Požadavky

 • podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura;
 • Francie: znalost francouzského jazyka na úrovni B2;
 • Německo: znalost německého jazyka na úrovni B2;
 • velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;
 • velmi vítána je pedagogická praxe na vysoké škole, spolupráce s letními školami slovanských studií.

Veškeré relevantní zkušenosti je nutné doložit.

Zájemci/zájemkyně zašlou tyto požadované dokumenty

 • motivační dopis v českém jazyce s uvedením preferovaného místa působení – lektorátu;
 • strukturovaný životopis (v českém jazyce);
 • kopii VŠ diplomu;
 • kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ);
 • doklady o relevantní pedagogické praxi; uváděných zkušenostech apod.;
 • vyplněný dotazník pro uchazeče ke stažení ze stránek Domu zahraniční spolupráce.

Požadované dokumenty je nutné zaslat nejpozději do 19. 2. 2021 e-mailem na adresu jitka.plecita@msmt.cz.

Zasláním dokumentů současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v životopise a dotazníku pro uchazeče jsou pravdivé a přesné.

Upřesňující informace k vyhlášenému výběrovému řízení pro jednotlivé destinace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

Zaměstnavatelem lektorů je Dům zahraniční spolupráce.

Osobní pohovory se budou konat ve druhé polovině března 2021.

Forma pohovorů (osobní x on-line) bude upřesněna v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

MŠMT nenese odpovědnost za eventuální ukončení aktivity některého z výše uvedených lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí, případně za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.