Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2020/2021

25. březen 2020
Pedagogové
Autor/ka článku: MŠMT
Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2020/2021

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury zřízených na vzdělávacích institucích ve Francii, v Rusku, Srbsku, ve Španělsku a na Tchaj-wanu.  Termín pro přihlášení: 28. 4. 2020.

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury při následujících zahraničních univerzitách a vzdělávacích institucích:

Upřesňující informace k vyhlášenému výběrovému řízení pro jednotlivé destinace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Lektoráty.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektorky/lektora českého jazyka a literatury, která/který bude od akademického roku 2020/2021 působit na jednom z lektorátů českého jazyka a literatury při výše uvedených vzdělávacích institucích.

V případě lektorátu ve Španělsku se jedná o zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou v zimním semestru 2020/2021.

Obecné informace o lektorátech českého jazyka a literatury v zahraničí najdou uchazečky/uchazeči na stránkách Ministerstva školství v sekci Podpora výuky českého jazyka.

Zaměstnavatelem lektorů je Dům zahraniční spolupráce.

Osobní pohovory se budou konat pravděpodobně 7. 5. 2020.

Termín konání pohovorů a jejich forma (osobní x on-line) budou upřesněny v návaznosti na vývoji epidemiologické situace.

Požadavky

  • podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura;
  • předpokládá se znalost jazyka daného státu, popřípadě anglického jazyka (kromě zemí, v nichž je úředním jazykem francouzština);
  • velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;
  • velmi vítána je pedagogická praxe na vysoké škole, spolupráce s letními školami slovanských studií apod.;

veškeré relevantní zkušenosti je třeba doložit.

Zájemkyně/zájemci zašlou tyto požadované dokumenty:

Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do úterý 28. 4. 2020 do 15 hodin včetně e-mailem na adresu: jitka.plecita@msmt.cz.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. Podáním žádosti současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

MŠMT ČR nenese odpovědnost za eventuální ukončení aktivity některého z výše uvedených lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí, případně za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka a literatury, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.