Výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2020/2021

19. květen 2020
Pedagogové
Autor/ka článku: MŠMT
Výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2020/2021

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury zřízeném na vzdělávací instituci v Bosně a Hercegovině. Termín pro podání přihlášek je do 3. června 2020 do 15:00 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která bude od akademického roku 2020/2021 působit na lektorátu českého jazyka na University of Sarajevo (www.unsa.ba), Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

Požadavky:

  • podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura;
  • předpokládá se znalost jazyka daného státu, popřípadě anglického jazyka (kromě zemí, v nichž je úředním jazykem francouzština);
  • velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;
  • velmi vítána je pedagogická praxe na vysoké škole, spolupráce s letními školami slovanských studií.

Veškeré relevantní zkušenosti je nutné doložit. 

Zájemci/zájemkyně zašlou tyto požadované dokumenty:

  • motivační dopis v českém jazyce s uvedením preferovaného místa působení – lektorátu;
  • strukturovaný životopis (v českém jazyce);
  • kopii VŠ diplomu;
  • kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ);
  • doklady o relevantní pedagogické praxi; uváděných zkušenostech apod.;
  • vyplněný dotazník pro uchazeče (ke stažení níže).

Požadované dokumenty je nutné zaslat nejpozději do 3. 6. 2020 do 15:00 hodin e-mailem na adresu: jitka.plecita@msmt.cz.

Zasláním dokumentů současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v životopise a dotazníku pro uchazeče jsou pravdivé a přesné.

Upřesňující informace k vyhlášenému výběrovému řízení pro jednotlivé destinace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Lektoráty – volná místa.

Zaměstnavatelem lektorů je Dům zahraniční spolupráce.

Osobní pohovory se budou konat dne 16. nebo 22. června 2020.

Forma pohovorů (osobní x on-line) bude upřesněna v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Obecné informace o lektorátech českého jazyka a literatury v zahraničí naleznete zde na stránkách domu zahraniční spolupráce v sekci Lektoráty.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále “MŠMT”) jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT).

MŠMT nenese odpovědnost za eventuální ukončení aktivity některého z výše uvedených lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí, případně za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.