Výběrová řízení na pozice učitele/učitelky Evropské školy Lucemburk II a Brusel III

18. leden 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: MŠMT
Výběrová řízení na pozice učitele/učitelky Evropské školy Lucemburk II a Brusel III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí  vyhlašuje výběrová řízení na pozice učitele/učitelky české sekce Evropské školy Lucemburk II a Brusel III s nástupem od 1. září 2021. Příjem přihlášek do 26. 3. 2021.

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky mateřské školy evropské školy Lucemburk II

Požadavky na pozici učitele/učitelky mateřské školy

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon)
 • odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka alespoň na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele mateřské školy v ČR
 • další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce

Výuka českých dětí v mateřské škole české sekce Evropské školy Lucemburk II

V případě zájmu je nutné doložit

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v českém a anglickém/francouzském jazyce)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dokladů o jazykových zkouškách, jimiž uchazeč disponuje, kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Výběrové řízení na učitele/učitelku předmětů matematika, chemie a ICT evropské školy Brusel III

Požadavky na pozici učitele sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech matematika a chemie, fyzika výhodou)
 • znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně pětiletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR
 • nejméně pětiletá praxe výuky ICT ve středním vzdělávání v ČR
 • zkušenosti s přípravou žáků ke státní maturitní zkoušce
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce

Výuka předmětů matematika, chemie, případně fyzika a výpočetní technika v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy; příprava žáků k Evropské maturitní zkoušce.

Dokumenty, které je nutné doložit

 • průvodní dopis v českém a anglickém/francouzském jazyce s vyjádřením motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy Brusel III
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další dokumenty: kopie dokladů o jazykových zkouškách, kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Výběrové řízení na učitele/učitelku primárního cyklu Evropské školy Lucemburk II

Požadavky na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci

 • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v ČR
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce

Výuka žáků v primárním cyklu české sekce Evropské školy Lucemburk II.

V případě zájmu je nutné doložit

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v českém a anglickém/francouzském jazyce)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud jimi uchazeč disponuje, kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Výběrové řízení na učitele/učitelku němčiny Evropské školy Lucemburk

Požadavky na pozici učitele/učitelky němčiny jako druhého/třetího/čtvrtého cizího jazyka žáků sekundárního cyklu

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.)
 • odborná kvalifikace podle § 12 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost německého jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (osvědčená certifikátem)
 • nejméně tříletá praxe na pozici učitele němčiny jako cizího jazyka
 • obecné povědomí o německém kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v německy mluvící zemi)
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)
 • uživatelská znalost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem
 • komunikativní znalost angličtiny, francouzštiny, případně dalších jazyků EU výhodou
 • odborná kvalifikace a praxe učitele druhého stupně základní školy a střední školy výhodou

Náplň práce

Výuka němčiny jako druhého jazyka v rámci sekundárního cyklu (ročníky S1-S7, ekvivalent 6. ročníku ZŠ až 4. ročníku SŠ) na EŠ Lucemburk II pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců, nikoliv českých žáků).

V případě zájmu je nutné doložit

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v češtině a němčině)
 • strukturovaný životopis v českém a německém jazyce
 • doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dokladů o jazykových zkouškách, kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Informace platné pro všechny pozice

Plánovaný nástup: 1. září 2021 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 26. března 2021 na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.