Výběrová řízení na členy národních kabinetů

30. leden 2020
Kabinety
Autor/ka článku: Ivan Kovář
Výběrová řízení na členy národních kabinetů

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR výběrová řízení na pozice členů národních kabinetů. Oznámení o vyhlášení a přihlášky naleznete v jednotlivých odkazech.

národní kabinet Prvostupňové vzdělávání

národní kabinet Předškolní vzdělávání

národní kabinet Přírodovědné vzdělávání

Případné dotazy zodpoví Mgr. Ivan Kovář, odborný krajský metodik projektu SYPO, na níže uvedených kontaktech.

Tel.: 770 171 680
E-mail: ivan.kovar@npicr.cz